Showing all 1 result

  • Bộ kit xét nghiệm nhanh SGTi-flex COVID-19 Ag Sugentech – Hàn Quốc

    75.000125.000

    SGTi-flex COVID-19 Ag là xét nghiệm miễn dịch để phát hiện định tính kháng nguyên Nucleocapsid protein của SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm tăm bông lấy dịch tỵ hầu. Sản phẩm là xét nghiệm hỗ trợ để chẩn đoán nhanh nhiễm SARS-CoV-2.
    -40%